O avtorju

doc. dr. Alem Maksuti

V svoji doktorski disertaciji se je ukvarjal z idiosinkratičnostjo volilnih kampanj v Sloveniji v post-komunistični dobi. Ima izkušnje z mednarodnimi raziskovalnimi projekti in omrežji, v katerih je v preteklosti sodeloval kot del vodstvenih timov in kot raziskovalec. Njegovo interesno področje se nanaša na raziskovanje političnih strank, političnega menedžment, politične komunikacije, participacije, volilnega vedenja in javnih politik.

Prispevki avtorja

Produkcija: Clover Labs