O avtorju

Boris Mihačevič

Magister Borislav Mihačević je politolog in doktorand filozofije. Magistriral je na temo zgodovinsko pogojenih družbenih oblik pasivizacije človeka v navezavi z ontologijo Martina Heideggra. V svoji doktorski disertaciji se ukvarja s hermenevtično fenomenologijo političnega glede na Hannah Arendt, Aristotela in Heideggra. Njegovo interesno področje obsega fenomenologijo, zgodovino politične filozofije in filozofije same, občasno tudi psihoanalizo.

Prispevki avtorja

Produkcija: Clover Labs