O avtorju

Gašper Pirc

Gašper Pirc je filozof in komparativist ter doktorski študent filozofije s temo Perspektive hermenevtike v filozofiji prava in normativni etiki. Ukvarja se s politično filozofijo, socialno filozofijo ter razmerjem med pravom, politiko in moralo, na njegovo misel pa so vplivali avtorji s področij hermenevtične fenomenologije, kritične teorije in analitične šole jezikovne pragmatike. Raznolikim vzgibom in strogim akademskim normativom navkljub teži k samosvojemu izražanju, ki se niti v svetu premočrtnosti ne želi povsem odpovedati poetičnm podtonom.

Prispevki avtorja

Produkcija: Clover Labs