O avtorju

Jelena Štrbac Nemec

Jelena Štrbac Nemec ima skrb za okolje za svoje osebno kot tudi poklicno poslanstvo. Ukvarja se s svetovanjem na področju zelenega prehoda, strateškim načrtovanjem ter izvedbo konkretnih ukrepov za doseganje okoljske trajnostnosti - tako za podjetja, izobraževalne organizacije ter javni sektor. Ima dolgoletne izkušnje s strateškim svetovanjem, vodenjem projektov, izvajanjem razpisov za pridobivanje (evropskih) sredstev ter organizacijo in vodenjem različnih izobraževanj; je tudi izkušena strokovnjakinja za krizno komuniciranje.

Prispevki avtorja

Produkcija: Clover Labs