O avtorju

dr. Marko Hočevar

Dr. Marko Hočevar je asistent in mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede. Raziskovalno se ukvarja z zgodovino političnih idej, sodobno politično teorijo, krizo liberalne demokracija in transformacijo kapitalistične države v zadnjih dveh desetletjih. Zanimajo ga predvsem novejše marksistične in foucaultovske teorije države, empirične in teoretske razlage vpliva vzpona neoliberalizma na krizo liberalne demokracije in naslavljanje alternativ kapitalistični svetovni ureditvi.

Prispevki avtorja

Produkcija: Clover Labs