O avtorju

Neven Polajnar

Neven Polajnar je doktor politologije ter diplomant ekonomije (EF) in politologije – obramboslovja (FDV) hkrati, v času doktorskega študija pa je prejel tudi štipendijo za raziskovalno delo na Harvardu. Svoj politološki fokus posveča analizam demokracije in avtoritarizma ter raziskovanju različnih antagonizmov znotraj družbenih in političnih sistemov, vprašanju politizacije in depolitizacije, političnim kulturam ter kolektivnim identitetam, politični psihologiji itd. Poleg teoretskih, se ukvarja tudi z varnostnimi in obrambnimi vprašanji, geopolitiko, politično ekonomijo, mednarodnimi odnosi ter diplomacijo. V geostrateškem smislu je osredotočen predvsem na Rusko federacijo, Vzhodno Evropo in Balkan s posebnim fokusom na albanski etno-geografski prostor.

Prispevki avtorja

Produkcija: Clover Labs