Avtorji

Ana Pavlič

politologinja in doktorska študentka politologije

Ana Pavlič je magistrica politologije in doktorska študentka Fakultete za družbene vede. Magistrirala je iz detekcije in analize (političnih) imaginarijev v delih Ivana Cankarja, diplomirala pa iz političnosti patološkega narcisa. V doktorski disertaciji namerava popisati sodobno slovensko politično mitologijo, kar obenem predstavlja tudi nekakšen presek njenih glavnih raziskovalnih zanimanj, ki so mitologija, ideologija, (re)produkcija oblastniških razmerij in družbena konstrukcija naravnega in normalnega.

Preberi prispevke

Andrej Špik

SVETOVALEC IN STROKOVNJAK ZA DIGITALIZACIJO

Andrej Špik je svoje znanje s področja računalništva in digitalizacije dosegel ob študiju na Fakulteti za elektrotehniko in računalništvo UL. Poslovno in menedžersko znanje je izpopolnjeval med MBA programom ter ob magistrskem študiju konkurenčnega prava na King's College v Londonu. Ima bogate izkušnje iz različnih priznanih podjetij/organizacij, kot so Iskra Terminali, A1 Slovenija in GZS.

Preberi prispevke

Boris Mihačevič

politolog in doktorski študent filozofije

Magister Borislav Mihačević je politolog in doktorand filozofije. Magistriral je na temo zgodovinsko pogojenih družbenih oblik pasivizacije človeka v navezavi z ontologijo Martina Heideggra. V svoji doktorski disertaciji se ukvarja s hermenevtično fenomenologijo političnega glede na Hannah Arendt, Aristotela in Heideggra. Njegovo interesno področje obsega fenomenologijo, zgodovino politične filozofije in filozofije same, občasno tudi psihoanalizo.

Preberi prispevke

David Sakić

Preberi prispevke

doc. dr. Jana Arbeiter

raziskovalka na Centru za mednarodne odnose

Preberi prispevke

dr. Domen Kos

doktor političnih znanosti in direktor IPM Group

dr. Domen Kos je direktor IPM Group in doktor političnih znanosti. V svoji doktorski disertaciji je razvil analitični okvir za raziskovanje volilnih kampanj in sicer na temelju vzpostavljenih dimenzij političnega menedžmenta, ki so podlaga za aplikativno delovanje tudi v drugih političnih procesih.

Preberi prispevke

dr. Marko Hočevar

asistent in mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede

Dr. Marko Hočevar je asistent in mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede. Raziskovalno se ukvarja z zgodovino političnih idej, sodobno politično teorijo, krizo liberalne demokracija in transformacijo kapitalistične države v zadnjih dveh desetletjih. Zanimajo ga predvsem novejše marksistične in foucaultovske teorije države, empirične in teoretske razlage vpliva vzpona neoliberalizma na krizo liberalne demokracije in naslavljanje alternativ kapitalistični svetovni ureditvi.

Preberi prispevke

dr. Tibor Rutar

Docent na Oddelku za sociologijo v Mariboru

Dr. Tibor Rutar je sociolog in docent na Oddelku za sociologijo v Mariboru. Raziskovalno se ukvarja s politično in ekonomsko sociologjio, predvsem z demokracijo, avtoritarnimi režimi in ekonomskim razvojem. Njegova zadnja knjiga je Rational Choice and Democratic Government (Routledge, 2021).

Preberi prispevke

dr. Tilen Gorenšek

Vodja sektorja za digitalno vključenost, Ministrstvo za digitalno preobrazbo

Dr. Tilen Gorenšek je vodja sektorja za digitalno vključenost na Ministrstvu za digitalno preobrazbo, pred tem je bil direktor Inštituta za digitalizacijo. V svoji doktorski disertaciji je razvil prilagojen raziskovalni model za proučevanje E-MČV v organizacijah. Raziskovalno se ukvarja s področjem digitalizacije ter človeških virov, predvsem v kontekstu organizacije dela.

Preberi prispevke

Faris Kočan

mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede

Večina obožuje šport in dvoranski parket, njemu pa sta ljubša domači in evropski - politična seveda. Faris Kočan je doktorski študent mednarodnih odnosov in mladi raziskovalec na Fakulteti za družbene vede. Njegovo interesno področje pokriva vprašanja evropeizacije nacionalnih političnih strank in notranje politične dinamike v državah Zahodnega Balkana ter njihovega približevanja Evropski uniji.

Preberi prispevke

Gašper Pirc

doktorski študent filozofije

Gašper Pirc je filozof in komparativist ter doktorski študent filozofije s temo Perspektive hermenevtike v filozofiji prava in normativni etiki. Ukvarja se s politično filozofijo, socialno filozofijo ter razmerjem med pravom, politiko in moralo, na njegovo misel pa so vplivali avtorji s področij hermenevtične fenomenologije, kritične teorije in analitične šole jezikovne pragmatike. Raznolikim vzgibom in strogim akademskim normativom navkljub teži k samosvojemu izražanju, ki se niti v svetu premočrtnosti ne želi povsem odpovedati poetičnm podtonom.

Preberi prispevke

Gregor Cuzak

Preberi prispevke

Igor Zidarič

Igor Zidarič je diplomant evropskih študij, ki zaključuje magistrsko nalogo s področja dezinformacij na Zahodnem Balkanu. Zaposlen je v državni upravi. Njegova strokovna področja so mednarodni odnosi, varnostna vprašanja Zahodnega Balkana, evropske politike s poudarkom na evropskih skladih in širitveni politiki EU.

Preberi prispevke

Ilaria Simpliciano

komunikologinja in magistrska študentka politologije

Ilaria is a Human Rights and Multi-Level Governance student from Italy. She graduated in the field of Communication Studies and also studied at the Faculty of Social Sciences in Ljubljana. She is professionally engaged in a NGO for international cooperation. In her research master thesis she is detecting human rights violations while countering terrorism. Among other things she is particularly interested in Italian politics and relationship between security and human rights.

Preberi prispevke

Jaka Gruden

študent mednarodnega poslovanja

Jaka Gruden je magistrski študent mednarodnega poslovanja na Ekonomski fakulteti Univerze v Ljubljani in diplomant mednarodnih odnosov na Fakulteti za družbene vede Univerze v Ljubljani. Strokovno se ukvarja s svetovanjem strankam v javnem in zasebnem sektorju glede njihove digitalizacije. Njegova področja zanimanja so razvoj in uvedba naprednih tehnologij v gospodarstvu in družbi, mednarodna ekonomija in mednarodni odnosi.

Preberi prispevke

Jan Artiček

Magistrski študent politične teorije

Jan Artiček je magister politične teorije (FDV) in diplomant drame in kreativnega pisanja (Royal Holloway, University of London). V svoji magistrski nalogi se je ukvarjal z etiko vrlin in aplikacijo le-te na sodobni javno-politični diskurz, sicer pa ga zanimajo predvsem politična in moralna filozofija, geopolitika ter odnos med umetnostjo in politiko.

Preberi prispevke

Jelena Štrbac Nemec

Komunikologinja, strokovnjakinja za krizno komuniciranje in zeleni prehod

Jelena Štrbac Nemec ima skrb za okolje za svoje osebno kot tudi poklicno poslanstvo. Ukvarja se s svetovanjem na področju zelenega prehoda, strateškim načrtovanjem ter izvedbo konkretnih ukrepov za doseganje okoljske trajnostnosti - tako za podjetja, izobraževalne organizacije ter javni sektor. Ima dolgoletne izkušnje s strateškim svetovanjem, vodenjem projektov, izvajanjem razpisov za pridobivanje (evropskih) sredstev ter organizacijo in vodenjem različnih izobraževanj; je tudi izkušena strokovnjakinja za krizno komuniciranje.

Preberi prispevke

Klemen Balanč

politolog

Klemen Balanč je magister politologije z večletnimi izkušnjami z delom v državnih organih in na vodstvenih položajih v nevladnem sektorju. Strokovno se ukvarja s proučevanjem sistemov političnega komuniciranja, poslovnim svetovanjem in poučevanjem. Od aktualnih političnih tem ga zanimajo predvsem populizem, okoljevarstvo, tehnologija in odnos med klasičnimi ter modernimi političnimi misleci.

Preberi prispevke

Kristjan Kos

Magistrski študent obramboslovja

Kristjan Kos je magistrski študent obramboslovja na Fakulteti za družbene vede UL. V svoji diplmoski nalogi se je ukvarjal z varnostnimi grožnjami in priložnostmi, ki jih v sklopu digitalizacije prinaša 5G omrežje. Raziskovanje tega področja nadaljuje tudi na drugi stopnji študija, saj je mnenja, da se digitalizacije in novih tehnologij ne smemo bati, potrebno jih je preučiti in poskrbeti, da se varnostne grožnje minimalizirajo, priložnosti pa se maksimalno izkoristijo v prid družbi.

Preberi prispevke

Mark Kogoj

obramboslovec in doktorski študent obramboslovja

Mark Kogoj je magister obramboslovja in doktorski študent obramboslovja na Fakulteti za družbene vede. Magistriral je iz področja strateške kulture in njenega vpliva na obrambno-varnostno ravnanje držav EU v primeru vojne v Siriji. V doktorski disertaciji namerava poglobiti proučevanje strateške kulture in njenega značilnega vpliva na obrambno-varnostno ravnanje v primeru t.i. držav BRICS (Brazilija, Ruska federacija, Indija, Ljudska republika Kitajska in Južna Afrika).

Preberi prispevke

Matej Klarič

politolog in doktorski študent politologije

Matej Klarič je politolog. Diplomiral je iz preučevanja zgodovine kapitalizma. Za svoje delo je dobil fakultetno Prešernovo priznanje. Tudi na doktoratu se ukvarja s temami povezanimi z razvojem kapitalizma. Naslov njegove doktorske dispozicije je: Slovenska tranzicija v kontekstu krize svetovno-sistemskega cikla akumulacije. Trenutno si kruh služi z novinarskim delom.

Preberi prispevke

Matej Svetina

Matej Svetina je študent Ekonomske fakultete na Univerzi v Ljubljani. Deluje na področjih mladinske politike in zagovorništva liberalnejše ureditve statusa konoplje. Je član predsedstva Študentske organizacije Univerze v Ljubljani in vodja političnega shoda Marihuana marš.

Preberi prispevke

Nastja Vidmar

Politologinja

Nastja Vidmar je ena izmed predstavnic mlajše slovenske literarne generacije. Dokončala je magistrski študij analitske politologije na Fakulteti za družbene vede. Diplomirala je iz naslova Subverzivna umetnost kot nemožnost v zgodovinskem procesu, kjer je obravnavala Kosovela, Brechta in Šostakoviča, v magistrskem delu pa se je posvetila raziskavi vizualnih umetniških praks, ki imajo močan družbeno-politični domet. Ukvarja se s pisanjem poezije, proze, esejev ter člankov, posveča pa se tudi raziskovanju. Zanima jo predvsem ključno razmerje človek - družba - narava, ki ga obravnava skozi različna področja kot so npr. umetnost, aktivizem, ekologija, psihoanaliza, znanost, ideologija.

Preberi prispevke

Nataša Toplišek

politologinja in doktorska študentka filozofije

Sem magistrica politologije in doktorandka filozofije. Magistrirala sem iz analize oblastniških razmerij znotraj konceptov telesa Merleau-Pontyja in Foucaulta, diplomirala pa iz iskanja možnosti za ponovni pojav t.i. Adornove avtoritarne osebnosti v sodobnih demokracijah. V doktorski disertaciji s pomočjo Husserlove fenomenologije raziskujem asociacijske strukture pri človeku, ki bi le temu omogočile večjo svobodo delovanja v družbi. Moje interesno področje pa poleg fenomenologije ter politične filozofije obsega predvsem analiza politik marginalnih skupin.

Preberi prispevke

Neven Polajnar

politolog in doktorski študent politologije

Neven Polajnar je doktor politologije ter diplomant ekonomije (EF) in politologije – obramboslovja (FDV) hkrati, v času doktorskega študija pa je prejel tudi štipendijo za raziskovalno delo na Harvardu. Svoj politološki fokus posveča analizam demokracije in avtoritarizma ter raziskovanju različnih antagonizmov znotraj družbenih in političnih sistemov, vprašanju politizacije in depolitizacije, političnim kulturam ter kolektivnim identitetam, politični psihologiji itd. Poleg teoretskih, se ukvarja tudi z varnostnimi in obrambnimi vprašanji, geopolitiko, politično ekonomijo, mednarodnimi odnosi ter diplomacijo. V geostrateškem smislu je osredotočen predvsem na Rusko federacijo, Vzhodno Evropo in Balkan s posebnim fokusom na albanski etno-geografski prostor.

Preberi prispevke

Neža Loštrek

Avtorica

Neža Loštrek je diplomirala iz sinologije in sociologije kulture na Univerzi v Ljubljani, magistrirala pa iz politične ekonomije na tajvanski univerzi Chengkung (Tajnan). Trenutno piše poljudne tekste, prevaja in uči.

Preberi prispevke

Petar Mrdović

Preberi prispevke

Peter Aleksander Bizjak

Peter Aleksander Bizjak je programski inženir in strokovnjak za kibernetsko varnost, ki ima večletne izkušnje z delom za domača in tuja podjetja v različnih sektorjih. Trenutno večinoma dela v finančni industriji in svetuje podjetjem, kako izboljšati njihovo spletno varnost.

Preberi prispevke

Rafaela Križman

Politologinja

Rafaela Križman je magistrirala iz mednarodnih odnosov na FDV ter športa in mednarodnega razvoja na Univerzi v Brightonu. V obeh magistrskih nalogah se je ukvarjala s položajem športa v mednarodnih odnosih, oz. s tematikami globalnega vladanja v športu, športne diplomacije, tematikami sociologije športa ter športa za mednarodni razvoj. Položaj športa v mednarodnih odnosih je pomemben toda le malo raziskan. S svojimi prispevki želi to tematiko približati širšemu bralstvu.

Preberi prispevke

Tamara Juričić

Politologinja in ekonomistka

Tamara Juričić je hkrati diplomirala iz mednarodnih odnosov na FDV in ekonomije na EF, magistrirala pa iz športa in mednarodnega razvoja na Univerzi v Brightonu, kjer je proučevala povezave med športom in mednarodnimi odnosi. Je večna raziskovalka, posebno afiniteto pa goji do športne diplomacije, dogajanj v (Južni) Afriki in medkulturnega sodelovanja. Razumevanje mednarodnih odnosov želi prenesti tudi na mlajše generacije, zaradi česar je s kolegi s FDV objavila knjigo o mednarodnih odnosih za otroke, S Feliksom okoli sveta mednarodnih odnosov.

Preberi prispevke

Teodora Tea Ristevska

Preberi prispevke

Timi Celcer

Študent politologije

Timi Celcer je študent politologije na Fakulteti za družbene vede. V diplomski nalogi bo preučeval razmerje med vzponom umetne inteligence in demokracijo. Sicer pa so njegova interesna področja predvsem politična filozofija in etika, posebno zanimanje nameni tudi kritiki liberalizma in konceptu evropske identitete. V prostem času vodi politično/filozofski podcast na svojem YouTube kanalu - Štajerski Sokrat.

Preberi prispevke

Tisa Pavlovčič

Tisa Pavlovčič je magistrica kognitivne znanosti, ki je svoje raznolike interese raziskovala tako s področja psihologije, znanosti športa in nevroznanosti. Po končanem dodiplomskem študiju na St. Olaf College v ZDA se je usmerila v kognitivno znanost, kjer je nadaljevala z dopolnjevanjem svojega interdisciplinarnega znanja o človeških možganih in človeškem mišljenju. Zaposlena je kot raziskovalka pri podjetju za aplikativno nevroznanost BrainTrip, kjer združuje svoje dolgoletno zanimanje za preučevanje možganov z željo po pretvorbi znanstvenih dognanj v prakso.

Preberi prispevke

Tjaša Božič

POLITOLOGINJA IN DIREKTORICA IPM INŠTITUTA

Tjaša Božič je magistrica mednarodnih odnosov ter direktorica IPM Inštituta, s posebnim posluhom za evropske zadeve in mednarodno sodelovanje.V svojem magistrskem delu se je ukvarjala z vprašanjem odgovornosti držav v mednarodnem režimu varstva človekovih pravic, med njena ključna interesna področja pa poleg varstva človekovih pravic spadajo Evropska unija, zunanja politika, medkulturni dialog in aktivno državljanstvo.

Preberi prispevke
Produkcija: Clover Labs