Vesolje že stoletja vzbuja občudovanje in navdih mnogih. Začetki raziskovanja in preučevanja vesolja segajo v zgodovino, ko so prve zibelke civilizacij začele raziskovati in razlagati naravne pojave s pomočjo nebesnih teles. Poleg tega so že v antični Grčiji številni astronomi skušali razložiti pojave okoli sebe in opravili različne izračune o vesolju. Vse te študije so temeljile na primitivnih opazovanjih s tal, saj se je satelitska tehnologija pojavila šele v dvajsetem stoletju. Kljub temu številni strokovnjaki s področja vesoljskih znanosti trdijo, da so prav ta primitivna opazovanja pripomogla k razvoju in natančni analizi vesolja. Ključna odkritja in izumi, ki so prispevali k današnjemu znanju o vesolju, so bile ugotovitve Kopernika o sončnem sistemu s Soncem v središču, izum teleskopa za opazovanje sončnega sistema, ki ga je izumil Galilei, Newtonovi izračuni o sili težnosti in Einsteinove teorije o energiji Sonca in zvezd v vesolju. Njihova odkritja so bila le ena od neštetih, ki so ključno prispevala k raziskovanju vesolja sredi dvajsetega stoletja. 

Leta 1957 je Sovjetska zveza izstrelila prvi umetni satelit, Sputnik 1. To dejanje je pomenilo začetek tekme za prevlado v vesolju. Prav to tekmovanje z velikim številom akterjev je aktualno in prisotno še danes. Vesolje je postalo arena za zagotavljanje varnosti in blaginje držav. Vse bolj pa to postaja globalna arena, v kateri vse več držav meri svojo moč. Vsaka izmed njih si želi doseči strateško avtonomnost in se uveljaviti kot pomemben akter. Poleg tega ima vesolje izjemno geopolitično vlogo, ki bo še posebej pomembna v prihodnjih spopadih in vojnah. 

Vesolje predstavlja nepogrešljiv del našega življenja, njegov pomen v prihodnosti pa bo ogromen predvsem iz vidika varnosti in varnega dostopa do številnih storitev. Danes so skoraj vsi vidiki našega vsakdanjega življenja odvisni od dogajanja v vesolju. Številni sateliti prenašajo ogromne količine podatkov, spremljajo vremenske napovedi, nadzirajo delovanje bančnih storitev, sledijo in zagotavljajo mobilno komunikacijo, locirajo ladje in letala, ponujajo informacije o raketnih napadih, določajo položaj tujih mornaric in vojsk itd. Če želimo ohraniti varno in odkrito uporabo vseh zgoraj naštetih vidikov, moramo vesolju nameniti več pozornosti. Poleg tega se krepijo ambicije številnih akterjev, ki želijo prevladati v vesolju, od Kitajske, Rusije, ZDA, Indije, Japonske do podjetnikov, kot sta Elon Musk in Jeff Bezos.

Evropska unija je šele v zadnjih letih začela izražati svoje zanimanje za vesolje, medtem ko so druge sile že vzpostavile in še dodatno krepijo svojo prisotnost v vesolju. Zaenkrat ima Evropska unija na voljo le instrumente mehke moči, s katerimi lahko uresničuje svoje interese in izkoriščanje vesolja. Drugi akterji pa vse bolj jasno vidijo pomen prevlade v vesolju in zato nadgrajujejo svoje zmogljivosti. 

S tega vidika se mora Evropska unija postaviti kot pomemben akter tudi v vesolju, da bi se lahko učinkovito odzvala na morebitne grožnje drugih držav. V zadnjih letih je Evropska unija priznala pomen vesolja za prihodnost in izrazila zanimanje zanj. Poleg tega se Evropska unija zanima za vesoljske dejavnosti, ki bi koristile evropskim državljanom in evropskemu gospodarstvu, kar pa v primerjavi z ambicijami drugih akterjev v vesolju ne bo dovolj temveč bo morala v prihodnosti Evropska unija nujno premisliti glede svoje vloge, če želi resno konkurirati drugim akterjem in se tam uveljaviti kot pomemben dejavnik vesoljske politike.

Glede na vse večje ambicije in želje svetovnih sil v vesolju je izjemno pomembno, da Evropska unija še naprej zagotavlja varen in zanesljiv dostop do vesolja za vse države članice. To je le eden od ciljev Sveta Evropske unije v okviru prenovljene vesoljske politike Evropske unije, poleg večjih družbeno-ekonomskih koristi, ustvarjanja delovnih mest in gospodarske rasti v Evropski uniji, zagotavljanja visokokakovostnih vesoljskih podatkov in storitev ter krepitve vloge Evropske unije kot vodilne sile v vesolju. Poleg tega je Evropska komisija v okviru Generalnega direktorata za obrambno industrijo in vesolje v letu 2019 predstavila tudi nov vesoljski program. Program Evropske komisije vključuje sedem ključnih področij za Evropsko unijo v vesolju: reševanje varstva okolja in podnebnih sprememb, izboljšanje odzivanja na krize v Evropski uniji, zmanjšanje odvisnosti Evropske unije od drugih akterjev v vesolju, učinkovitost v kmetijstvu in ribištvu, povečanje varnosti in blaginje Evropske unije, nadzor prometne varnosti in prometa ter izboljšanje zdravja državljanov. Evropska unija mora čim prej zagotoviti skladnost in usklajenost med temi cilji. Če tega ne bo zmožna storiti, bo to še ena odlična priložnost za druge vesoljske sile, da povečajo svoje zmogljivosti in prehitijo cilje Evropske unije.

Dejstvo je, da se je Evropska unija v vesoljsko tekmo vključila več kot šestdeset let po njenem začetku. Številni strokovnjaki se sprašujejo, ali je Evropska unija že zamudila priložnost, da bi pokazala svojo moč v vesolju. Posledica tega je, da smo danes priča temu, da druge vesoljske sile Evropske unije ne vidijo kot resnega konkurenta. Kljub temu Evropska unija z uporabo instrumentov mehke moči v vesolju pomembno oblikuje zunanje ukrepe, vendar je v primerjavi z drugimi akterji, ki uporabljajo instrumente trde (vojaške) moči, prešibka in se ne more uveljaviti kot globalni akter. 

Kljub temu lahko Evropska unija zagotovi svojo strateško avtonomijo v vesolju, saj ima politično voljo, vizijo in sposobnost ukrepanja. V prihodnosti, ko bo vesolje še bolj spolitizirano in strateško pomembno, bo morala Evropska unija zagotovo okrepiti svojo moč in jo razširiti na vsa razpoložljiva sredstva. Največji izziv za Evropsko unijo je doseči širše sprejetje evropskega kodeksa ravnanja v vesolju, ki je izredno pomemben za prihodnje odnose. Na tem področju lahko Evropska unija doseže visoko raven prestiža in pomembnosti med drugimi akterji, če bo le učinkovito uporabila svoje diplomatske sposobnosti in dokončno uredila to področje. V tem trenutku namreč odnosi v vesolju niso natančno pravno urejeni, kar zna predstavljati velik izziv v prihodnje.